Formula Student

A magyar felsőoktatás jövője?


Dr. Mathias Roman Dreyer

A Formula Student egy nemzetközi versenysorozat, amely során hallgatók csapatai versenyjárműveket fejlesztenek és építenek, hogy azokkal a későbbiekben komoly versenyeket teljesítsenek. A nemzetközi példák azt mutatják, hogy a Formula Student világa tökéletes gyakorlóterepet jelent a jövő mérnökei számára, ám több ennél, hiszen kiváló platformot kínál szponzorok számára, hogy kapcsolatba kerüljenek a jövő munkaerőivel. Egy ideje már Magyarországon is egyre növekvő népszerűségnek örvendhet a Formula Student, egyre több csapat alakul és már a Formula Student Hungary is debütált. Győri hallgatóink, akik 2009-ben megalakították a „SZEngine“ névre hallgató csapatukat, azt a feladatot tűzték ki maguknak, hogy ezen sorozat szabályai szerint kifejlesszenek egy speciális versenymotort, melyet aztán a járműépítő csapatoknak kínálnak fel. Dr. Mathias Roman Dreyerrel beszélgettünk erről az érdekes témáról. Dreyer úr egyrészt a győri Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Belső Égésű Motorok Tanszék vezetője, másrészt az Audi Hungaria Motor Kft. műszaki fejlesztésének különleges projektekért felelős vezetője.

– Mi a véleménye a Formula Studentről? Mi az, amiben újat hozott az egyetemi oktatásba?

– A hallgatók képzésének szempontjából különösképpen fontosnak tartom a Formula Studentet, mivel ennek segítségével megtanulnak önállóan projekteket kidolgozni. Ezt úgy értem, hogy kiválóan kiegészíti az általunk nyújtott oktatást. A tanórákon a hallgatók elméleti és gyakorlati tudást is kapnak, a mi esetünkben ez belső égésű motorokkal kapcsolatos, ám sajnos nem áll módunkban a törzsanyag keretében nagyobb volumenű projekteket végigvinni. A Formula Studentben az a különleges, hogy a részt vevő csapatoknak nagyvállalatokhoz hasonló módon kell működniük, felépülniük, hogy fejlesztőmunkájuk eredménye a megfelelő legyen. A versenyeken nemcsak a dinamikus versenyszámok számítanak, hanem a műszaki kivitelezés és a hallgatók tevékenységének szervezettsége is beleszámítanak az értékelésbe. A szakmai témák kidolgozása mellett fontos, hogy a hallgatók megtanulnak felelősséget vállalni maguk és társaik tetteiért, valamint a megtanultakat a valóságba átültetni.

– Mi volt az első gondolata, amikor megtudta, hogy 2010-ben megrendezik az első magyar Formula Student versenyt?

– Nagyon örültem neki, hiszen a Formula Student alapvetően nagyon fontos a hallgatók számára. Ha egy ilyen rendezvényt hoznak az országba, az ösztönző hatást gyakorol a többi egyetemre és főiskolára, hogy további csapatokat alakítsanak. Másrészt egyetemként is nagyon érdekes ez számunkra, hiszen ezáltal a világ számos országából látogatnak el hozzánk hallgatók, akik megismernek minket, környezetünket, saját csapatunkat és az Audi Hungaria telephelyét.

– Miért fontos az ön, az egyetem és az Audi Hungaria számára, hogy ez az esemény az említett helyek környezetében kerül megrendezésre?

– Mint ahogy azt az előbb mondtam, nagyon fontos, hogy nagyobb figyelmet ébresszünk a Formula Student iránt. Egyre több ember fog megismerkedni a versennyel. Ez kedvező a verseny számára és ezen kívül egy kiváló reklám a Magyarországon, különösképpen a Győrben tanuló hallgatók számára. Tény, hogy az érettségiző tanulókat, egyetemi hallgatókat kiválóan motiválhatjuk egy versenyautó fejlesztésének, gyártásának és versenyeztetésének lehetőségével.

– Ezt érthetjük úgy, hogy ez jelenthet olyan reklámot is, melynek hatására középiskolai tanulók a gépészmérnöki képzést választják továbbtanulásuk esetén?

– Pontosan! Az a határozott véleményem, hogy ez a verseny hozzájárulhat ahhoz, hogy e szakterület mind a tanulmányok, mind a munkavégzés szempontjából is vonzóbbá váljon. A Formula Student egyszerűen megragadja az embereket. A járművek és az autóversenyzés vonzzák a fiatalokat, és ha megtudják, hogy az egyetemen lehetőségük van megvalósítani egy ilyen projektet, akkor ez természetesen vonzerővel bír. Ez a reklámhatás pozitív egyetemünk, de itteni üzemünk számára is, hiszen nagy szükségünk van végzett mérnökökre, főleg, hogy mostanság bővítjük az üzemet. Ezen okokból kiemelt fontosságú számunkra minél több hallgatót a gépészmérnöki tanulmányok irányába vonzani.

– A 2011-es szezonban egy újabb magyar versenycsapat indul útjára, mégpedig a Kecskeméti Főiskola csapata. Mi a véleménye erről? Ez egy olyan példa, melyet érdemes követni?

– Éppen erre gondolok. Nagyon is jónak tartom, hogy lesz Kecskeméten egy csapat. Természetesen ez konkurenciát jelent, de ez az a fajta konkurencia, mely az egészséges versenyszellem révén ösztönöz bennünket, s melyre éppen hogy szükségünk van, ahhoz, hogy a Formula Studentet előrébb vigyük.

– Meglátogatta a tavalyi győri versenyt? Milyennek tartja a rendezvényt?

– Igen, természetesen. Nagyon tetszett a rendezvény. Különösen elégedett voltam a szervezés és a verseny felépítettségének minőségével.

– Jó ötlet a Formula Studentet az oktatásba integrálni?

– Erre a kérdésre a válaszom egy határozott igen, hiszen, mint ahogy már említettem, egy kiváló kiegészítése oktatási tevékenységünknek. Továbbá támogatom azt a gondolatot is, hogy oktatási keretek közt ismerjük el és jutalmazzuk egy Formula Student projektben részt vevő hallgató teljesítményét, amennyiben annak tartalma kapcsolódik a hallgató képzésének tematikájához.

– Ez a téma nagy aktualitásnak örvend Magyarország egyetemein. Ön hogyan képzelné el ezen integrációt a Széchenyi István Egyetemen?

– Mi a Formula Studentet már most sokrétűen integráltuk oktatásunkba. Például azáltal, hogy Formula Student témájú szakdolgozatokat írunk ki, és részben projektmunkákba is beépítjük. Minden alkalommal, amikor a hallgatóknak lehetőségük nyílik szabadon témát választani, mód nyílik ilyen témákat befogadni és ezáltal a Formula Studentet tartalmilag integrálni. Azonban szándékunkban áll egy további lépést előre tenni azzal, hogy bizonyos választható tanegységeket kifejezetten a Formula Student projektben részt vevő hallgatók szükségletei szerint kínálunk fel. Mint például bizonyos szoftveres alkalmazások és hasonlók oktatása. Az új BSc, illetve MSc szakokon belül olyan kurzusokat kínálunk, melyekben még célirányosabban koncentrálunk a belső égésű motorok fejlesztésére, a mi esetünkben ez egy erősebb kiegészítő hatást jelent a Formula Student projektünk kapcsán.

– Mit tanácsolna egyetemi oktatóként és az AHM fejlesztésének egyik vezetőjeként szerzett tapasztalatai alapján a többi felsőoktatási intézménynek ebben a témában?

– Tanszékvezetőként minden felsőoktatási intézménynek azt tanácsolom, hogy szálljanak be a Formula Studenthez hasonló hallgatói projektekbe. Mindenképpen kifizetődő olyan tanulmányi versenyekben részt venni, melyekben a hallgatók ilyen jellegű projektmunkákkal birkóznak meg és projektcsapatokat alakítanak, annak érdekében, hogy egy konstrukciós vagy hasonló feladatot teljesítsenek.

– Egy járműipari vállalat alkalmazottjaként már teljesen tisztán látszik a dolog. Ha egy hallgató egy olyan projektben dolgozott, melyet hallgatók önállóan építettek fel, valósítottak meg, akkor ez a hallgató már olyan sokat tanult, és olyan tudásbéli előnnyel rendelkezik, amivel a legtöbb kollégája előtt jár. Egy jelentkező alkalmazásának kérdésében egészen pontosan megvizsgálnám, hogy tanulmányai mellett milyen további tevékenységekben vett részt, és azokból mit tanult. Hiszen munkaadóként a legjobbak legjobbjaira van szükségünk.