Harc- és páncélozott jármű szakmérnök- és szakemberképzés

A társadalmi, gazdasági változások, valamint az emberi természetben rejtőző néha „negatív mélységek” is indukálták, hogy az elmúlt időszakban egy újfajta járműkonstrukciós gondolkodásmód kapott teret, mely megerősített egy új szemléletű járműpiaci szegmenst a páncélozott járművek terén már a civil szférában is. Ha ezt globálisan kezeljük, együtt nézzük a haderőreformokkal, honvédségi fejlesztési elvárásokkal, akkor bizony jól látható, hogy a harcijármű-innovációk is egyfajta szimbiózist képeznek a magánszektor igényeivel: gondoljunk akár a békefenntartó missziókra, vagy a természeti katasztrófáknál fellépő igénybevételekre a mentésben részt vevő járművekkel szemben, nem is beszélve a személyi védelem elvárásainak megnövekedéséről. E kettősség műszaki mélységeibe, azok civil és katonai párhuzamaiba próbálta már az Autótechnika előző, 2021-es évfolyama is bevezetni az olvasóit szakcikkein keresztül. Mint látni fogjuk 2022-ben is, a lendület nem hagyott alább, hisz akár a költséghatékonyság jegyében is az OEMek – autógyárak – többsége közös fejlesztési projekteket indít a hadiipar számára is.

Ehhez azonban olyan pallérozott elmékre van szükség, akik „e kettős világban” is átlátják mind a párhuzamokat, mind pedig az adott szegmens egyedi sajátosságait is. A Széchenyi István Egyetem az országban egyedülálló, mintaértékű felsőoktatási modellként gyakorlatorientált posztgraduális képzést engedélyeztetett 2021-ben, sikeresen „Harc- és páncélozott jármű szakmérnök és szakember” végzettség megszerzésére. A projekt-előkészítő koordinátorai egyrészről Dömény Sándor vezérőrnagy, másrészről dr. Lakatos István professzor, a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar dékánhelyettese, a Közúti és Vasúti Tanszék tanszékvezetője.

A teljes cikk előfizetőknek érhető el.