Golo – távdiagnosztika a Launch-tól

Ahogy az előző számunkban már beharangoztuk, a Launch frankfurti újdonságai közül kiemelkedett a „golo”, ami forradalmasíthatja a flottakezelést, a biztosítási ügyekben fekete dobozként funkcionálhat, és ami a szervizek számára a legfontosabb, lehetővé teszi a gépjárművek távdiagnosztikáját (akár több ezer km-ről). Október 17-én Budapesten Leszek Wasniewski, a Launch Europe régiónkért felelős vezetője szakmai konferenciát rendezett ➊, ahová a magyar Launch a nagykereskedőket, a biztosítótársaságokat és szerkesztőségünket is meghívta. Az előadás során bemutatta a céget és a „golo” termékeket.

A Launch diagnosztikai eszközökről már több ízben írtunk, de a cég hátterét eddig nem ismertettük. A Launch kínai székhelyű vállalat, ott körülbelül 2000-en dolgoznak, melyből 700-an fejlesztenek diagnosztikát. A cég 95%-át mérnökök alkotják. A „golo” nagy ugrást jelentett a cég életében, hiszen a fejlesztés hatására a cég tőzsdei értéke megugrott, ebből is következtettek arra, hogy a „golo” sikerre van ítélve. A fejlesztést az SPX-szel közösen kezdték, majd miután a Bosch felvásárolta az SPX-et, kettévált a fejlesztés.


DIAGNOSZTIKA ÉS TELEMETRIA

A „golo”-t legjobban, mint diagnosztikai és telemetriai eszköz lehet leírni. A „golo” hardver a gépjármű OBD-csatlakozójára illesztendő, majd Bluetooth-kapcsolaton keresztül küld információt a felhasználó, például az autóvezető okostelefonjára. Ha a telefonnak van internetelérése, akkor az adatokat egyből továbbítja a Launch szervereire, ahol az illetékesek (járművezető, flottakezelő vagy megegyezés alapján a biztosító) hozzáférhetnek a lementett adatokhoz.

Ha nincs folyamatos internetkapcsolat, akkor a „golo” képes több, mintegy egyhavi élőadatot tárolni, és minden egyes alkalommal, amikor újra lesz élő internetkapcsolat, az addig lementett adatokat feltölti a szerverekre. Minden eszköz rendelkezik egy sorozatszámmal, amelyet a járműhöz történő illesztéskor meg kell adni. Az illesztés után a hardvert más járműbe nem lehet beépíteni. Az eszközhöz tartozik egy okostelefonos alkalmazás ➋, ami Android- és iOS-rendszereken fut, a járművezető ezen keresztül tudja kiolvasni a jármű adatait, az utazásáról készült jelentéseket, vagyis így tud a járművel kommunikálni. A „golo” újdonsága, hogy nemcsak a járművel, hanem a többi „golo”-val rendelkező járművezetővel és a „golo”-kompatibilis diagnosztikai eszközzel (pro, pro3, PAD II…) felszerelt szervizekkel is kapcsolatba tud lépni. Interneten keresztül akár egy távoli országból is kérhet diagnosztikát a járművezető, ha a megszokott szervizhez ragaszkodik vagy szerződést kötött egy szerelővel, de lehetőség van szervizkeresésre is. Ilyenkor a GPS-koordináták alapján kiválaszthatja a legközelebbi szervizt, sőt a „golo”-val fel is hívhatja azt és segítséget kérhet. A szerviz ilyenkor képes hibakódolvasásra és tanácsokkal láthatja el a járművezetőt, például meg tudja mondani, hogy a felmerült hibával a jármű még képes-e eljutni a szervizig vagy szállításra van szükség.


➋                                                                                      ➍

Belátható, hogy a „golo” előnyös a jármű tulajdonosának és a járműjavítóknak is, hiszen probléma esetén a járművet távolról is lehet diagnosztizálni, ami a szerviznek időt takarít meg, a gyors diagnosztika pedig a tulajdonosnak költséget csökkenthet. Aki a jármű teljes élettartama alatt használja a rendszert, annak a Launch egy igazolást is kiállít a jármű futásteljesítményéről, mellyel a tulajdonos bizonyíthatja, hogy a kilométer-számláló hiteles adatot közöl.

A TÖKÉLETES JÁRMŰFELÜGYELET

Már 2 verziója létezik a „golo”-nak: az 1-es ➌, amivel képesek lehetünk élőadat-olvasásra (és tárolásra), valamint távoli diagnosztikára, és 2015-ben kerül európai piacra a 3-as verzió, amiben beépített GPS-vevő és GSM-kártya van, így biztosított a folyamatos internetkapcsolat és a jármű pozíciójának ismerete, ami nemcsak flottakezelésnél fontos, de az illetéktelen járműeltulajdonítás is rögtön észrevehető. Az első „golo 3” még teljesen téglatest formával rendelkezett ➍, a legújabb információnk szerint a 2015-ben debütáló nyilvános hardver az ➎ ábrán látható dizájnnal fog rendelkezni. A „golo 3” rendelkezik WiFi funkcióval, melynek köszönhetően egyszerre 5-en csatlakozhatnak az internethez a járműben. A „golo 1” és a „golo 3” működésének elvét a ➏ és a ➐ ábra mutatja be.
A műszer által rögzített adatok felhasználása nagyon széles körű:

– biztosítótársaságoknak releváns információk,

– tényleges járműsebesség,

– városon belüli és kívüli vezetési idők aránya,

– megtett távolságok,

– vezetői magatartás (agresszív vezetés),

– milyen időszakban vezet az illető,

– baleset előtti és közbeni állapotok felvétele,

– flottakezelők részére,

– helymeghatározás,

– útvonalkövetés,

– vezetői magatartás (figyelmeztetés lehetősége),

– eltérés az előre kijelölt útvonaltól,

– tüzelőanyag-fogyasztási adatok.

A Launch 2 specifikus terméke, a „VINCube” és a „CHRASHCube” ugyancsak a DBS-rendszeren alapszik.

[A DBS (database system) adatbázisrendszer, mely az adatbázis, az adatbáziskezelő rendszer, valamint alkalmazói és segédprogramok együttese. A DBS alapvető feladatai:

– adatbázisok létrehozása,

– adatbázisok tartalmának definiálása,

– adatok letárolása,

– adatok lekérdezése,

– adatok védelme,

– adatok titkosítása,

– hozzáférési jogok kezelése,

– fizikai adatszerkezet szervezése.]

A „VINCube”-ot rendőrségi alkalmazásra tervezték, a célja, hogy a lopott járműveket a diagnosztikából kiolvasott alvázszám és sorozatszámok alapján azonosítsák. A „CHRASHCube” pedig mint egy fekete doboz funkcionál, és baleset esetén rögzíti a baleset bekövetkezése előtti állapotokat, melyből visszafejthető a baleset oka és megállapítható, hogy ki volt az esemény okozója, így bizonyítékok állnak rendelkezésre.

Nagy érdeklődés övezi körül a Launch termékcsaládját, ami kihasználja a szabványos EOBD adta lehetőségeket és a cég diagnosztikai tapasztalatait. Sikeres jövőt jósolnak a „golo”-nak, hiszen a technológiának jelenleg nincs vetélytársa, ami azt jelenti, hogy ezen a területen a Launch már előnnyel indul, és ha sikerül ezt az előnyt tartani, akkor egy érintetlen piacra tudnak betörni Európában is.

A „golo” működéséről egy videót is megtekinthetnek, ahol a fent leírt funkciókat működés közben is megfigyelhetik:

https://www.youtube.com/watch?v=rfyNPyn1wPc